หนังสือ3เล่มของพระพรหมคุณาภรณ์

฿650.00

1) พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. เป็นการเผยแพร่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางเพิ่มทวียิ่งขึ้น. หนังสือหนา 594หน้า
2) ธรรมนูญชีวิต. (A Constitution for Living ). พิมพ์เป็น3ภาษา ไทย อังกฤษ เยอรมัน. สาระสำคัญประกอบด้วย 1)วินัยชาวพุทธ. 2) ธรรมนูญชีวิต 2.1) คนกับความเป็นคน 2.2)คนกับสังคม. 2.3)คนกับคน. 2.4)คนกับมรรคา หนังสือหนา 346หน้า.
3)ตื่นกันเสียทีจากความเท็จของหนังสือเหตุเกิด พศ. 1 สืบเนื่องจากภาพยนตร์เรื่อง กำเนิดพระพุทธเจ้า. บทเรียนที่มักถูกลืม หนังสือหนา228หน้า ทั้งสามเล่มจำหน่ายราคารวม 650บาท(รวมค่าส่ง)

หมวดหมู่:

Description

หนังสือ3เล่มของพระพรหมคุณาภรณ์(ป อ ปยุตโต) 1)พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ 2)ธรรมนูญชีวิต 3)ตื่นกันเสียทีจากความเท็จของหนังสือฯ

1) พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. เป็นการเผยแพร่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางเพิ่มทวียิ่งขึ้น. หนังสือหนา 594หน้า
2) ธรรมนูญชีวิต. (A Constitution for Living ). พิมพ์เป็น3ภาษา ไทย อังกฤษ เยอรมัน. สาระสำคัญประกอบด้วย 1)วินัยชาวพุทธ. 2) ธรรมนูญชีวิต 2.1) คนกับความเป็นคน 2.2)คนกับสังคม. 2.3)คนกับคน. 2.4)คนกับมรรคา หนังสือหนา 346หน้า.
3)ตื่นกันเสียทีจากความเท็จของหนังสือเหตุเกิด พศ. 1 สืบเนื่องจากภาพยนตร์เรื่อง กำเนิดพระพุทธเจ้า. บทเรียนที่มักถูกลืม หนังสือหนา228หน้า ทั้งสามเล่มจำหน่ายราคารวม 650บาท(รวมค่าส่ง)

There are no reviews yet.

Be the first to review “หนังสือ3เล่มของพระพรหมคุณาภรณ์”